fbpx

100 Magično crna

100 Magično crna

 

Potpuno crna boja bez ikakvih primesa drugih
tonova. Blaga formula kolor šampona čuva
omotač dlake i boja se manje ispira nego kod
drugih tipova boje.